O nás

Dobrovolnické centrum Světlo
Autor: Jana Svojanovská, ředitelka DC SVĚTLO

Myšlenka založit nezávislou neziskovou organizaci, která by pomáhala našim potřebným spoluobčanům vzešla od koordinátorek z Rajhradu v Brně, kde jsem v roce 2002 byla na semináři. Právě tam se zrodila myšlenka přenést tuto činnost i do našeho regionu. Po poradě s NOP pí. Kopeckou a se sestrami z domova důchodců, jsem navrhla toto dobrovolnictví zde založit.

Než - li jsem projekt začala realizovat musela jsem absolvovat seminář, kde jsem získala Osvědčení k této práci.

Po kladné odezvě oddělení ARA v ústecké nemocnici, že dobrovolníky na svém oddělení rádi uvidí, jsem podala projekt k Hestii (viz. zde), což je Národní dobrovolnické centrum. Tento projekt byl přijat a my byli zařazeni do Koalice dobrovolnických iniciativ. Sepsali jsme „Dohodu o přistoupení ke koalici dobrovolnických iniciativ“ a „Dohodu o spolupráci na programu dobrovolnictví v nemocnicích“.

V únoru 2004 jsem udělala nábor na školách v Ústí nad Orlicí, kde jsem zavítala na místní gymnázium a SŠ zdravotní. Navštívila jsem také VOŠ sociální v České Třebové. Oznamovací letáček jsem nechala uveřejnit i v regionální televizi OIK. Na základě tohoto si mi přihlásilo 16 dobrovolníků, kteří posléze prošli výcvikem 20.3.2004 a 27.3.2004. Tito první dobrovolníci našeho centra vymysleli náš název „DC SVĚTLO“.

V té době jsem požádala i o finanční dotaci městský úřad v Ústí nad Orlicí. Dotace mi byla přidělena v červnu a to ve výši 2.000,- Kč. Sponzorský dar, 6 knih pro práci dobrovolníků, jsme získali také z tiskárny Oftis.

Po domluvě s primářem interního oddělení MUDr. Mervartem byli dobrovolníci zařazení i na interní oddělení naší nemocnice.

Vše vypuklo 1.4.2004, kdy začali dobrovolníci docházet do Nemocnice v Ústí nad Orlicí a do Domova důchodců taktéž v Ústí nad Orlicí.

Zároveň v tomto období proběhla ustavující schůzka, kde jako ředitelka byla jmenována Jana Svojanovská. Dále byly podány naše stanovy k ministerstvu vnitra, abychom získali registraci a akreditaci.

Od července 2004 jsme zaregistrovaní jako „DC Světlo“.

V listopadu 2004 jsme dostali již druhý sponzorský dar od tiskárny Oftis a to vizitky a razítko, které také navrhli naši dobrovolníci. Další finanční sponzorský dar jsme dostali od Českého Telecomu a.s. a od společnosti AirsoftGuns s.r.o.

Naši členové vykonávají následující aktivity:

  • Společníky u lůžek
  • Jednodenní zábavná dopoledne v DD
  • Vánoční odpoledne v Nemocnici
  • Administrativní činnosti
  • Supervize

V září 2004 proběhla další náborová akce na školách. Z těchto škol se v Ústí nad Orlicí přihlásilo 85 dobrovolníků, ze kterých se část po úvodní schůzce bohužel odhlásila, ostatní prošli výcvikem a v lednu 2005 zahájili svojí aktivní činnost v DC Světlo.
FOTKY DOBROVOLNÍKŮ
S kým spolupracujeme?


HESTIA - Národní dobrovolnické centrum

Posláním sdružení Hestia je vytvářet pozitivní mezilidské vztahy. Hestia vede výzkumné, výcvikové a vzdělávací programy, poradenství, supervize a stáže pro dobrovolníky i profesionály, vydává publikace, navazuje kontakty se zahraničními i domácími partnery. Hestia se podílí na mezinárodních projektech programů PHARE a MATRA.

Národní dobrovolnické centrum v rámci sdružení Hestia vede programy a projekty v oblasti dobrovolné činnosti. Centrum podporuje rozvoj a koordinuje činnost regionálních dobrovolnických center a programů.

Hestia získala v červnu 2003 akreditaci podle zákona o dobrovolnické službě č. 198/2002 Sb. na programy "Dobrovolníci v nemocnicích" a "Program Pět P"."Být dobrovolníkem znamená věnovat nezištně a ve svém volném čase svůj um a energii ve prospěch ostatních lidí."

http://www.hest.cz/