Fotky

V nemocnici v prostorách dětského oddělení probíhá výcvik nových doborolníků..