Vysoupení studentů SOŠ, SOU a U - LTI

Vystoupení studentů SOŠ, SOU a U - LTI v Ústí nad Orlicí bylo výtaným a veselým zpestřením středečního dopoledne v domově důchodců. Hlavními účastníky byli dobrovolníci našeho centra, do příprav se zapojili i učitelé „textilní“ školy.

S. L.