Fotky

V Domově důchodců v Ústí nad Orlicí proběhla Mikulášská besídka, která patřila mezi zábavná dopoledne, jichž tráví dobrovolníci v DD více - pravidelně se konají každý měsíc.