Make A Connection - setkání s Tomem Leavittem

Dne 5. listopadu jeli zástupci projektu Make A Connection do Pardubic, kde proběhlo setkání s Američanem Tomem Leavittem. Společně s ním přijel Mikulas Pstross, což je Tomův "styčný důstojník" a asistent, který v případě potřeby vše tlumočil.
Navštívil realizátory Make a Connection, protože chtěl být informován o průběhu naší práce.

Hovořil s námi o problémech, se kterými jsme se v průběhu realizace projektu setkali...
Zajímal se o naše názory na služby Make A Connection...
Vznášel otázky ohledně našeho osobního přínosu z celé naší činnosti...

Sám zpracovává odbornou práci na téma zapojení mladých lidí do života.

S. L.